V úterý 26.4. 2011 naší jednotku požádal pan Bejček o zavlažení sazenic smrku z důvodu dlouho trvajícího sucha.

Při tomto zásahu bylo použito 7000 litrů vody.