Dne 19.3. 2011 proběhl v naší obci sběr železného šrotu. Utržené peníze budou použity na opravu hasičské zbrojnice a kulturní akce. Touto cestou naše jednotka děkuje panu Strnadovi za poskytnutí traktoru a všem, kteří přispěli nepotřebným železem.