V průběhu měsíce dubna byla provedena rekonstrukce hašičské zbrojnice. Jednalo se o zvýšení vjezdu do druhé garáže a osazení nových vrat, neboť původní stav již nebyl vyhovující.