Naše jednotka absolvovala dvoudenní  školení CO. První den byla prohlídka skladu CO na Březině, kde jsme se učili používat různé prostředky k ochraně obyvatelstva. Druhý den ráno jsme se přesunuli na HZS Rokycany, kde proběhla teoretická příprava. Všem členům JSDH se školení líbilo.